Follow

c) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján megkezdő
hallgató a hallgatói jogviszony megszűnését követő 2 éven belül bármelyik
vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint leteheti a
záróvizsgát, de az Egyetem a záróvizsga letételét az abszolutórium kiállításától
számított második év eltelte után feltételhez kötheti, a hallgatói jogviszony
megszűnését követő 5. év eltelte után pedig záróvizsga nem tehető.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
ELTE közösség

ELTE-seknek tudományról, művészetről, szakmáról, hobbiról, egyetemi életről...
For ELTE university people on science, art, profession, hobby, university life...