Follow

im not saying i believe in it but anarcho-primitivism is based af

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
ELTE közösség

ELTE-seknek tudományról, művészetről, szakmáról, hobbiról, egyetemi életről...
For ELTE university people on science, art, profession, hobby, university life...